Törzsvásárlói szabályzat

Küldje tovább ismerősének! Küldje tovább ismerősének!

TÁJÉKOZTATÓ
a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Korlátolt Felelősségű Társaság
törzsvásárlói programjának szabályairól

Bevezető

A JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Korlátolt Felelősségű Társaság (1041 Budapest, Árpád út 57-59. Fszt. 3.; a továbbiakban: JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft.) nagyra becsüli vásárlóinak bizalmát és hűségét, ezért vásárlóit az alábbi törzsvásárlói program keretében kívánja kedvezményekhez juttatni.

1. A részvétel feltételei

A törzsvásárlói programban való részvételre és a törzsvásárlói program körében nyújtott kedvezményekre a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. törzsvásárlói jogosultak.

Törzsvásárlónak minősül az a magánszemély, aki a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. http://www.jkvitamin.hu/ című weboldalán található webáruházban, elektronikus adatlap kitöltésével vagy a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. bármely üzletében, a törzsvásárlói regisztrációt elvégzi.

Törzsvásárlóként mindenki kizárólag a saját nevében és a saját adataival jogosult regisztrálni. Ennek megszegése esetén a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. jogosult a regisztráció megszüntetésére (törlésére) és jogosult az érintett személyt a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. által nyújtott kedvezményekből kizárni.

A törzsvásárlóként való regisztrációval a törzsvásárló elismeri, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte és megértette. Amennyiben a törzsvásárló hozzájárul, a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. a regisztráció során megadott e-mail címére hírlevelet küldhet, valamint megadott elérhetőségein a kedvezményekről, a vásárlóknak szóló ajánlatokról, promóciós akciókról e-mailen vagy más módon (pl. sms, postai levél) tájékoztathatja.

A törzsvásárlóként való regisztráció díjmentes és nem feltétele az regisztrációt megelőző vásárlás. A törzsvásárlóként regisztráló személy sorszámmal ellátott törzsvásárlói kártyát kap, amely üzletben történő regisztráció esetén a regisztrációt követően kerül átadásra, a webáruházban való regisztráció esetén pedig postai úton kerül eljuttatásra a törzsvásárló részére. A törzsvásárlói kártya a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. bármely üzletében felhasználható.

A törzsvásárlói programban való részvétel önkéntes, a törzsvásárlóknak biztosított kedvezményes árakat, kuponokat, egyéb kedvezményeket nem kötelező igénybe venni. A törzsvásárlói regisztrációjának törlését a törzsvásárló bármikor kérheti.

A törzsvásárlói kártya nem fizetési eszköz, és más személyre át nem ruházható.

2. Kedvezmények

A JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. törzsvásárlói számára az alábbi kedvezményeket biztosítja:

Vásárlás törzsvásárlói áron – törzsvásárlói rendszer

A törzsvásárló jogosult arra, hogy a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. üzleteiben és webáruházában megvásárolható termékeket kedvezményes, törzsvásárlói áron vásárolja meg. A termékek törzsvásárlói ára minden esetben feltüntetésre kerül a termékek "normál", azaz nem törzsvásárlói ára mellett.

Amennyiben a törzsvásárló a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. webáruházában kíván kedvezményes törzsvásárlói áron vásárolni, ennek feltétele, hogy a weboldalon a vásárlás megkezdését megelőzően vagy a vásárlás során, annak befejezése (rendelés feladása) előtt személyes törzsvásárlói profiljába bejelentkezzen.

Kuponrendszer

A törzsvásárlók jogosultak arra, hogy JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. által adott kuponokat gyűjtsék és felhasználják.

A JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. minden 1000,-Ft értékű vásárlás után 1 db kupont ad. 1 db kupon 100,-Ft összegű kedvezményre jogosít, amely a vásárlást követő 30 napon belüli következő vásárlás alkalmával lehet felhasználni.

A vásárló a rendelkezésére álló kuponokból minden 1000,-Ft értékű vásárlás után 1 db (azaz 100,-Ft értékű) kupon felhasználására jogosult.

A kupon által biztosított kedvezmény összege a megvásárolni kívánt termék vételárából vonható le. A felmerülő szállítási költség vagy a vásárlással esetlegesen együtt járó egyéb költség a kupon által biztosított kedvezménnyel nem csökkenthető.

A nem vásárláshoz kapcsolódóan adott kuponok a kuponnal kapcsolatos tájékoztatásban megjelölt időtartamon belül használhatóak fel. Így a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. hírlevelére való feliratkozáskor kapott 10 db kupon 10 napon belül, a weboldalon található valamely cikk továbbküldéséért kapott 1 db kupon 30 napon belül használható fel.

A JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. üzleteiben való vásárlás során kizárólag a nyomtatott formában is létező kuponokat lehet felhasználni. Üzletben való vásárlás esetén a felhasználni kívánt kupont a vásárló fizetés előtt köteles átadni az értékesítőnek.

A JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. webáruházában nem vásárláshoz kapcsolódóan (pl. hírlevél feliratkozás, cikk továbbküldés) adott kuponokat a vásárló kizárólag webáruházban való vásárlás során jogosult felhasználni.

Ajánlói kedvezmény – ajánlói rendszer

A JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. azon törzsvásárlóinak, akik ajánlása alapján új törzsvásárló vásárol a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. valamely üzletében vagy webáruházában az alábbi kedvezményt biztosítja.

Az ajánlói kedvezmény szempontjából új törzsvásárló az olyan vásárló, aki a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. üzletében vagy webáruházában korábban nem vásárolt, és nem került törzsvásárlóként regisztrálásra, feltéve, hogy az első vásárlása alkalmával jelzi, hogy mely törzsvásárló ajánlása alapján jutott el a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. üzletébe vagy webáruházába és egyben új törzsvásárlóként regisztrál a törzsvásárlói rendszerben.

A JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. az új törzsvásárló első vásárlásának összegéből számított 10% ajánlói kedvezményt ("ajánlói jutalékot") biztosít annak a törzsvásárlónak, akinek ajánlása alapján az új törzsvásárló a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. üzletébe vagy webáruházába eljutott, feltéve, hogy az új törzsvásárló első vásárlása alkalmával megjelöli az ajánló törzsvásárló személyét.

A JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. az új törzsvásárló minden további vásárlásának összege után 3% ajánlói kedvezményt ("ajánlói jutalékot") biztosít az őt ajánló törzsvásárlónak.

Az ajánlói kedvezmény összege az új törzsvásárló által ténylegesen kifizetett vételár alapulvételével – a fent említett 10%-os ill. 3%-os mérték alapján - kerül kiszámításra, és az ajánló törzsvásárló ajánlói rendszer számláján kerül jóváírásra. Az ajánlói kedvezmény kiszámításakor a szállítási költséget, a vásárló által igénybe vett kedvezmény összegét, ill. az egyéb költségeket figyelmen kívül kell hagyni. A jóváírásokról a törzsvásárló minden esetben e-mail útján értesítést kap a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft.-től.

A törzsvásárlónak jóváírt ajánlói kedvezményt a törzsvásárló a jóváírást követő vásárlása során használhatja fel.

Az ajánlói rendszerhez 2017. szeptember 4. után nem lehet csatlakozni. Azon törzsvásárlók, akik 2017. szeptember 4-ig csatlakoztak az ajánlói rendszerhez, az ajánlói kedvezményt a fenti szabályok szerint továbbra is igénybe vehetik.

Magánvásárlói Diszkont Rendszer

A Magánvásárlói Diszkont Rendszerben (MDR) való részvételre jogosult a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. bármely természetes személy törzsvásárlója, kivéve a viszonteladókat, a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft termékeit forgalmazó, illetve ezekhez hasonló termékek kereskedelmével foglalkozó egyéni vállalkozókat.

Az MDR-ben résztvevő törzsvásárló a jelen szabályzatban foglalt feltételek szerint jogosult arra, hogy a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. termékeit kedvezményesen, illetve MDR-áron vásárolja meg.

Az MDR-ben való részvétel előfeltétele, hogy a törzsvásárló szerezzen legalább 1 db MDR jogosultságot. MDR jogosultságot a törzsvásárló akkor kap, ha legalább 2 általa ajánlott személy a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft.-nél új törzsvásárlóként regisztrál és fejenként legalább 2000,-Ft értékben vásárol a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. üzletében vagy webáruházában. A törzsvásárló a fenti szabályok szerint egyidejűleg több jogosultságot is szerezhet, az ajánlott személyek számától függően.

Ajánlott olyan valós természetes személy lehet, aki nem tagja a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. törzsvásárlói rendszerének. Nem lehet ajánlott személy a törzsvásárló leszármazója, felmenője, házastársa vagy más olyan személy, aki a törzsvásárlóval egy háztartásban él. A törzsvásárló és az ajánlott személy csak a saját nevében és a saját adataival regisztrálhat. A JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. fenntartja magának a kizárólagos jogot annak eldöntésére, hogy az ajánlott személyt elfogadja-e olyanként, akire tekintettel a törzsvásárló MDR jogosultságot szerezhet.

A JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. a törzsvásárlói fiókban biztosít a törzsvásárlónak egy letölthető PDF formátumú ajánlói kártyát. A törzsvásárló által ajánlott személy a saját törzsvásárlói regisztrációjakor és a vásárláskor az ajánlói kártyán szereplő vonalkódot adhatja meg, amely biztosítja, hogy a törzsvásárló által ajánlott személyként kerüljön rögzítésre a törzsvásárlói rendszerben.

A törzsvásárló által ajánlottak száma és a megszerzett MDR jogosultság a törzsvásárlói fiókban kerül jóváírásra a következők szerint. Amennyiben a törzsvásárló által ajánlott személy személyesen, üzletben vásárol, akkor az MDR jogosultság a vásárlást követő napon kerül jóváírásra a törzsvásárló fiókjában. Amennyiben az ajánlott személy kiszállítással vásárol vagy az üzletben csomagként veszi át a rendelést, akkor az MDR jogosultság az elállásra nyitva álló 14 nap elteltét követő napon kerül jóváírásra a törzsvásárló fiókjában.

A törzsvásárló az általa vásárolt termékek alapján jóváírást kap. Az egyes termékekre érvényes jóváírási összegeket a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. a weboldalán közzéteszi.
Személyesen, az üzletben történő vásárlás esetén a következő napon kerül a jóváírás a törzsvásárló egyenlegére. Kiszállítással való vásárlás esetén vagy az üzletben csomagként való átvétel esetén a jóváírás az elállásra nyitva álló 14 nap elteltét követő napon kerül a törzsvásárló egyenlegére.
A törzsvásárló az egyenlegéről a törzsvásárlói profiljába bejelentkezve vagy személyesen a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. üzleteiben tud tájékozódni.

Az a törzsvásárló, aki legalább 1 MDR jogosultságot szerzett, jogosulttá válik arra, hogy az egyenlegét felhasználva kedvezményes áron vásároljon. A törzsvásárló a jogosultság megszerzését követő vásárlásakor az egyenlegén egy vagy több vásárlásából származó jóváírásokkal csökkentheti a vásárolt termékek után fizetendő összeget.
A megszerzett jóváírásokat a törzsvásárló legfeljebb a jóváírás rögzítésétől számított 6 hónapig használhatja fel a kedvezményes vásárlásra. A törzsvásárló a jóváírások felhasználásával, más kedvezményekkel is összevonva, legfeljebb 50%-kal csökkentheti a vásárláskor fizetendő összeget.

A törzsvásárló egy MDR jogosultság megszerzésével egyidejűleg bekerül egy MDR vásárlói csoportba. Amikor a csoport létszáma eléri az 1023 főt, akkor a csoport lezárásra kerül, és egyidejűleg a csoport tagjai folyamatos jogosultságot szereznek arra, hogy MDR áron vásároljanak. Az MDR árak listáját a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. a weboldalán közzéteszi.

Az MDR vásárlói csoportban maradás feltétele, hogy a csoport tagjai évente legalább 1 alkalommal vásároljanak. Ha valaki a csoportból több mint 1 éve nem vásárol, a csoportban való tagsága megszűnik. Ha a csoport tagsága 950 fő alá csökken, a csoport elveszíti a folyamatos jogosultságát az MDR áron való vásárlásra. Az MDR csoport ebben az esetben újból nyitottá válik mindaddig, amíg újra el nem éri 1023 fős létszámot, amikor a tagok ismét megszerzik a folyamatos jogosultságot az MDR áron való vásárlásra.

Amennyiben valaki az MDR rendszert visszaélésszerűen használja (különösen, ha nem valós személyként regisztrál, nem valós ajánlott személyeket ad meg) akkor a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. jogosult az érintettet meghatározott időre vagy véglegesen kizárni az MDR rendszerből.

A kedvezmények összevonhatósága

Amennyiben a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. jelen szabályzatban vagy a weboldalán közölt, illetve egyéb módon közzétett tájékoztatóban másként nem rendelkezik a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. által biztosított kedvezmények közül egyazon vásárlás alkalmával több típusú kedvezmény is felhasználható, akként, hogy a kedvezmények felhasználásával fizetendő vételár nem lehet kevesebb, mint a megvásárolni kívánt termék törzsvásárlói vételárának 50%-a.

Amennyiben a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. által vásárlóinak biztosított akció vagy egyéb kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze, akkor e tényt a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. az adott akcióra, kedvezményre vonatkozó tájékoztatójában közli.

Egyéb rendelkezések

Jelen törzsvásárlói szabályzat, valamint a szabályzatban foglalt és a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. weboldalán feltüntetett kedvezmények, akciók visszavonásig érvényesek.

A JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. fenntartja magának a jogot, hogy jelen szabályzatot egyoldalúan módosítsa, a szabályzatban szereplő kedvezményeket, valamint ezek feltételeit bármikor módosítsa, illetve új kedvezményeket vagy akciókat vezessen be, vagy a meglévő kedvezményeket, akciókat bármikor megszüntesse.

A JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. jogosult arra, hogy az 1. pont szerinti törzsvásárlói regisztrációt ill. törzsvásárlói kártyát bármikor egyoldalúan visszavonja.

A törzsvásárlói program keretében történő adatkezelésre a JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft. adatvédelmi szabályzata irányadó.

Kedves vásárlóink a törzsvásárlói programmal, kedvezményekkel, akciókkal, a webáruház használatával kapcsolatban további információkat a http://www.jkvitamin.hu/ weboldalon találnak, ill. kérdéseikkel pedig bármelyik üzletünkben valamint webshop@jkvitamin.hu e-mail címen fordulhatnak hozzánk.

Budapest, 2013. május 2.

JÓ KÖZÉRZET KÖZPONT Kft

Publikálva: 2013. május 23.

Legutóbb olvasott oldalaink:

Amire még a vitaminoknál is jobban szüksége van?
Válassza ki a Jó Közérzet Vitamin® Prémium Kollagén Csomagját!
1 doboz Prémium Kollagén
1 doboz Prémium Kollagén
11980 Ft/db helyett
9810 Ft/db
2 doboz Prémium Kollagén
2 doboz Prémium Kollagén
11980 Ft/db helyett
9810 Ft/db
3 doboz Prémium Kollagén
3 doboz Prémium Kollagén
11980 Ft/db helyett
8300 Ft/db
5 doboz Prémium Kollagén
5 doboz Prémium Kollagén
11980 Ft/db helyett
7015 Ft/db

A termék sikeresen bekerült a kosárba. Kosár